1/2020


W numerze 1/2020 (1086) szczególnej uwadze polecamy:

Nie żyje Maciej Zielonka
Nauczyciel muzyki, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana przegrał długą walkę z nowotworem. Miał 49 lat. Pozostawił po sobie moc wyzwolonego w ludziach dobra

Czempiń pozbywa się mieszkańców 
Czy możliwa jest zmiana miejsca zamieszkania bez przeprowadzki? Pod koniec grudnia ubiegłego roku ponad trzysta pięćdziesiąt osób, z dnia na dzień, z mieszkańców Czempinia stało się mieszkańcami Piotrkowic. Wszystko za sprawą jednej decyzji administracyjnej, która wywołała falę oburzenia

Wydarzyło się w 2019 roku
Krótki, a przez to niepełny, przegląd tematów, o których pisaliśmy w roku 2019. Aby nie zabierać zbyt wiele miejsca aktualnym doniesieniom, w przeglądzie pominęliśmy wiadomości z kroniki kryminalnej i serwisu sportowego. Pomimo tak dużych skrótów, do streszczenia 51 numerów „Gazety Kościańskiej” potrzebnych było kilka stron gazety

Bezpieczny budżet, choć z dziurą
Na ostatnim posiedzeniu w 2019 r. Rada Gminy Kościan jednogłośnie przyjęła projekt tegorocznego budżetu. Planowane dochody przekroczą 82 mln zł, a wydatki blisko 99 mln zł. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która badała projekt, tegoroczny budżet gminy jak i jej kondycja finansowa są bezpieczne

Realistyczny budżet powiatu
Rada Powiatu Kościańskiego uchwaliła budżet na 2020 r. Decyzja zapadła jednogłośnie. Głosowanie odbyło się na ostatnim w 2019 r. posiedzeniu. Jak podkreślił starosta Henryk Bartoszewski, jest to budżet realistyczny i zapewniający stabilizację

Wirtualne pieniądze w budżecie?
Burzliwa dyskusja poprzedziła zatwierdzenie budżetu Kościana na 2020 rok. Radni Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia. - Dziewięć milionów to dochód wirtualny – ocenił radny Marcin Betlej

Budżet z deficytem
Pod koniec grudnia uchwalony został budżet gminy Śmigiel na 2020 rok. Lokalny samorząd na inwestycje przeznaczy ponad 5,9 miliona złotych. O 2,6 miliona złotych zwiększy zadłużenie

Radni nie byli jednomyślni
Budżet na 2020 rok uchwalono podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Krzywinia. Projekt przedłożony przez włodarza gminy nie zyskał akceptacji wszystkich rajców

Wiatr w żagle
Jak co roku w powiecie kościańskim zagra największa orkiestra świata – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 28. finał, który odbędzie się 12 stycznia 2020 r. przebiegać będzie pod hasłem: „Wiatr w żagle - dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Sztaby WOŚP zarejestrowano w Kościanie, Śmiglu, Czempiniu i Krzywiniu. Sprawdziliśmy co będzie się działo

Ponadto: ilustrowany przegląd wydarzeń tygodnia z wszystkich gmin powiatu kościańskiego, kronika policyjna, informator kulturalny i obszerny serwis sportowy. Gazeta w sprzedaży od 8 stycznia 2020 roku.