15/2018


W numerze 15/2018 (996) szczególnej uwadze polecamy:

Trzeci pożar w Selekcie
Kilkanaście godzin trwało gaszenie pożaru w zakładzie recyklingu w Piotrowie Pierwszym. Ogień pojawił się w sobotę nad ranem na hałdzie odpadów wielkogabarytowych. Był to już trzeci pożar w sortowni

W kleszczach inwestycji
Zakorkowany Kościan i droga krajowa nr 5 oraz kłopoty z dojazdem do niektórych miejscowości – to skutki realizacji w powiecie kościańskim dwóch ogromnych inwestycji. Trwa budowa drogi ekspresowej S 5 i modernizacja linii kolejowej E 59

Jak udrożnić zakorkowane miasto?
Miasto, powiat, policja i straż miejska oceniły funkcjonujące od listopada zmiany w organizacji ruchu w Kościanie. Rozpatrzono wnioski i uwagi mieszkańców oraz zapoznano się z filmami Wytrawnego Obserwatora

Rower miejski – tak, czy nie?
Za kilka tygodni rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia w Kościanie systemu rowerów miejskich

Gmina czeka na decyzję wojewody
Decyzja o przekazaniu pałacu w Cichowie gminie Krzywiń została wydana z istotnym naruszeniem prawa – uznał wojewoda wielkopolski. Władze gminy nie chcą inwestować w obiekt, który mogą odzyskać wkrótce spadkobiercy dawnych właścicieli. Nieruchomość może stać się elementem politycznej gry przed wyborami samorządowymi

Dalej jesteśmy w grze
Wnioski złożone przez miasto i gminę Kościan na konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” zostały pozytywnie ocenione przez komisję. Niestety, zabrakło pieniędzy na ich realizację. Do podziału było 90 mln zł

Wyrok za okrucieństwo na lisach
W okrutny i niezgody z przepisami prawa sposób uśmiercał lisy. Proceder zarejestrowało Stowarzyszenie Otwarte Klatki. W piątek właściciel fermy lisów w Kościanie został skazany za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd Rejowy w Kościanie wymierzył mu karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i pięcioletni zakaz hodowli zwierząt

Wody nie brakuje
Koncepcję zaopatrzenia miasta w wodę do roku 2032 mają Wodociągi Kościańskie. Ujęciom i infrastrukturze wodociągowej przyjrzeli się specjaliści. - Jeżeli miasto będzie rozwijało się w takim tempie jak obecnie, nie ma obaw, że wody zabraknie – mówi Dawid Borkowski, prezes spółki

Ponadto: ilustrowany przegląd wydarzeń tygodnia z wszystkich gmin powiatu kościańskiego, kronika policyjna, informator kulturalny i obszerny serwis sportowy. Gazeta w sprzedaży od 11 kwietnia 2018 roku.