45/2019


W numerze 45/2019 (1078) szczególnej uwadze polecamy:

Kiedy przejedziemy pod torami?
Mijają dwa lata od zamknięcia przejazdu kolejowego na ulicy Młyńskiej w Kościanie. Zgodnie z ogłoszonym wówczas harmonogramem budowa wiaduktu kolejowego umożliwiającego bezpieczny przejazd pod torami miała się zakończyć w lipcu bieżącego roku. Dziś kolej zapowiada zakończenie prac do czerwca przyszłego roku. Drugi tunel, na ulicy Gostyńskiej, ma być oddany kilka miesięcy później...

Strzyżenie owiec
W Pianowie pod Kościanem strzygą właśnie największe stado owiec wielkopolskich w Polsce. - Codziennie tak po osiemdziesiąt - mówi skromnie Władysław Majchrzak, strzygacz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. - Kręgosłup boli, wiadomo, bo to człowiek osiem godzin pochyla się, a i ręka boli, bo maszynka ciążka, ale da się – uśmiecha się

Gdzie w Kościanie piją pod chmurką?
Dokładnie dziesięć lat temu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie sporządziła wykaz miejsc publicznych, w których najczęściej spożywany jest alkohol. Co się zmieniło przez dekadę?

Władze gminy dmuchają na zimne
Zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyraziła Rada Miejska w Czempiniu. Propozycjami na razie nie będzie zajmował się Sejm. Władze gminy wolą jednak trzymać rękę na pulsie

Stawki podatków w górę
Prawie 362 tysiące złotych – taką kwotę zyska gmina Śmigiel na podwyżce podatków od nieruchomości w 2020 roku. Nie rekompensuje to jednak przewidywanych mniejszych wpływów do budżetu, wynikających z decyzji rządu

Radni nie byli zgodni
Stawki podatków od nieruchomości w gminie Krzywiń wzrosną z początkiem 2020 roku. Decyzja zapadła podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej Krzywinia. Rajcy nie byli w tej kwestii jednomyślni

Otwarcie nowej fabryki
Symbolicznego otwarcia fabryki amerykańskiej firmy Jost Chemical dokonano przed tygodniem w Kościanie. Gotowa jest jedna linia produkcyjna. Pierwsze produkty opuszczą zakład za kilka miesięcy

Odpowiedzialność spoczywa na firmie
Obowiązek uprzątnięcia odpadów, które składowane są na nieruchomości przy ul. Kolejowej w Czempiniu, to obowiązek działającej tam firmy. Taką informację po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu przekazał burmistrz Czempinia Konrad Malicki

KOSS skończył pięć lat
Oficjalnie otwarto Bar KOSS. To najnowsza inicjatywa Kościańskiej Operatywnej Spółdzielni Socjalnej, która w tym roku świętuje pięć lat istnienia. Bar KOSS mieści się w blaszaku na os. Piastowskim w Kościanie

Arion skończył 95 lat
Chór Męski Arion z Kościana obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia. Jubileuszowe obchody zaplanowano na 16 listopada. W Kościańskim Ośrodku Kultury chór – jubilat da koncert, w którym wystąpią ponadto wokalistki z Voice Studio z KOK i aktorzy Kościańskiego Teatru Kameralnego. Będzie okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, wręczenia odznaczeń i wyróżnień

Potrzeba więcej przejść
Z prośbą o interwencję zwrócił się do naszej redakcji mieszkaniec Kościana. Napisał do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozważenie zrobienia dodatkowego przejścia dla pieszych w centralnej części ulicy Poznańskiej, na odcinku od tzw. krzywego ronda do świateł.

Kolejne drzewa poszły „pod topór”
29 października br. na Placu Wolności w Kościanie dokonano kolejnej zbrodni na miejskiej przyrodzie – alarmuje czytelnik opisując wycinkę kilkudziesięcioletnich akcji...

Ponadto: ilustrowany przegląd wydarzeń tygodnia z wszystkich gmin powiatu kościańskiego, kronika policyjna, informator kulturalny i obszerny serwis sportowy. Gazeta w sprzedaży od 6 listopada 2019 roku.